Mô hình giao việc liên thông đơn vị

MISA Taskgo
Phần mềm dành cho UBND các cấp, Khối Đảng, các Đơn vị chủ quản và tất cả đơn vị HCSN, xã/phường
MISA Taskgo
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ trên nền tảng web có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội – khoa học

MISA TaskGo là đột phá
ứng dụng CNTT…

… phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo
điều hành của chính quyền các cấp
MISA Taskgo
Quy trình khép kín
100% quá trình chỉ đạo – giao nhiệm vụ – trao đổi – báo cáo đánh giá hoàn toàn trực tuyến, khép kín
MISA Taskgo
Dữ liệu tức thời
Dữ liệu tức thời, tập trung, liên thông giữa Đơn vị trực thuộc – Cơ quan chủ quản – Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh/TP
MISA Taskgo
Báo cáo tự động
Tự động tổng hợp báo cáo theo dõi tiến độ, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức
MISA Taskgo
Thao tác trên mobile
Thao tác nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi ngay trên thiết bị mobile: Giao nhiệm vụ, nhắc nhở công việc, nhận thông báo…
MISA Taskgo
Kết nối linh hoạt
Kết nối linh hoạt với các hệ thống khác: Quản lý cán bộ, CCVC, Quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo, Quản lý cuộc họp, Quản lý tài liệu, Đề nghị công tác trực tuyến, Chữ ký số…

MISA TaskGo được tin tưởng sử dụng bởi…

52
UBND Thành phố, Tỉnh
234
UBND Quận, Huyện
15,322
Đơn vị hành chính trực thuộc

Tối ưu hiệu quả làm việc
cùng MISA TaskGo, tại sao không?